PROTOCOLO JUZGADOS MERCANTILES PARA EL MOBILE WORLD CONGRESS 2022

PROTOCOLO JUZGADOS MERCANTILES PARA EL MOBILE WORLD CONGRESS 2022

AVIS 3/22 – PROTOCOL JUTJATS MERCANTILS PER AL MOBILE WORLD CONGRESS 2022
Benvolgut/da SIMO PASCUAL, RICARD,

PROTOCOL JUTJATS MERCANTILS PER AL MOBILE WORLD CONGRESS 2022

Pel vostre coneixement, us donem trasllat del Protocol de servei de guàrdia i d’actuació ràpida dels Jutjats Mercantils de Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC) durant el mes de març de 2022.

Aquest protocol fa especial referència a l’adopció de mesures cautelars urgents (amb o sense audiència) que tinguin per objecte patents tecnològiques i dissenys industrials la presentació dels quals estigui prevista per al MWC, així com la infracció de marques i de drets de propietat intel·lectual com a actes de competència deslleial i de publicitat il·lícita respecte de productes i matèries que siguin objecte d’exposició o exhibició en el mateix, establint també la prestació del servei de guàrdia preventiu i continuat amb motiu de l’esmentat congrés.

Podeu visualitzar aquest document accedint al següent enllaç: Protocol

JUNTA ICPB

Barcelona, 14 de gener de 2022
________________________________________________________________________________________

PROTOCOLO JUZGADOS MERCANTILES PARA EL MOBILE WORLD CONGRESS 2022

Para vuestro conocimiento, os damos traslado del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con motivo del Mobile World Congress (MWC) durante el mes de marzo de 2022.

Este protocolo hace especial referencia a la adopción de medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia) que tengan por objeto patentes tecnológicas y diseños industriales cuya presentación esté prevista para el MWC, así como la infracción de marcas y de derechos de propiedad intelectual como actos de competencia desleal y de publicidad ilícita respecto de productos y materias que sean objeto de exposición o exhibición en el mismo, estableciendo también la prestación del servicio de guardia preventivo y continuado con motivo del mencionado congreso.

Podéis visualizar este documento accediendo al siguiente enlace: Protocolo

JUNTA ICPB

Barcelona, 14 de enero de 2022