AVIS 75/21 – ACORD SALA DE GOVERN DEL TSJC RELATIU A LA VIGÈNCIA DE LES MESURES I RESTRICCIONS IMPOSADES PER LA COVID-19

AVIS 75/21 – ACORD SALA DE GOVERN DEL TSJC RELATIU A LA VIGÈNCIA DE LES MESURES I RESTRICCIONS IMPOSADES PER LA COVID-19

ACORD SALA DE GOVERN DEL TSJC RELATIU A LA VIGÈNCIA DE LES MESURES I RESTRICCIONS IMPOSADES PER LA COVID-19

Us informem que des de la Secretaria de Govern ens han traslladat l’Acord de la Comissió de la Sala de Govern del TSJC, aprovat en la sessió del dia 11 de maig de 2021, relatiu al manteniment i plena vigència del conjunt de mesures i restriccions imposades a conseqüència de la crisi sanitària motivada per la COVID-19, almenys fins al 20 de juny de 2021.

Podeu consultar aquest acord accedint al següent enllaç: TSJC

JUNTA ICPB

Barcelona, 13 de maig de 2021
____________________________________________________________________________________________________

ACUERDO SALA DE GOBIERNO DEL TSJC RELATIVO A LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS Y RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA COVID-19

Os informamos que desde la Secretaría de Gobierno nos han trasladado el Acuerdo de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJC, aprobado en la sesión del día 11 de mayo de 2021, relativo al mantenimiento y plena vigencia del conjunto de medidas y restricciones impuestas a consecuencia de la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, al menos hasta el 20 de junio de 2021.

Podéis consultar este acuerdo accediendo al siguiente enlace: TSJC

JUNTA ICPB

Barcelona, 13 de mayo de 2021