AVIS 381/20 – ACORD JUTGES MERCANTIL Imagen quitada por el remitente.

AVIS 381/20 – ACORD JUTGES MERCANTIL Imagen quitada por el remitente.

ACORD JUTGES MERCANTIL

Us donem trasllat de l’acord adoptat en la reunió del dia 1 d’octubre pels jutges del mercantil de Catalunya, en matèria d’unitats productives amb activitat en concurs, pre concurs o altres situacions especials de dificultat a la Direcció General d’Industria de la Generalitat.

Podeu consultar aquest acord accedint al següent enllaç: Acord Mercantil

JUNTA ICPB

Barcelona, 11 de novembre de 2020

ACUERDO JUECES MERCANTIL

Os damos traslado del acuerdo adoptado en la reunión del día 1 de octubre por los jueces de lo mercantil de Cataluña, en materia de unidades productivas con actividad en concurso, pre concurso u otras situaciones especiales de dificultad a la Dirección General de Industria de la Generalitat.

Podéis consultar este acuerdo accediendo al siguiente enlace: Acuerdo Mercantil

JUNTA ICPB

Barcelona, 11 de noviembre de 2020