DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ACCEDER A LA SEDE JUDICIAL

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ACCEDER A LA SEDE JUDICIAL

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PER ACCEDIR A LA SEU JUDICIAL

Us informem que desprès de les gestions efectuades pel Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, juntament amb altres institucions, amb la Sala de Govern i la Comissió Executiva de Seguiment del TSJC i, donada la limitació actual per accedir a les seus judicials,  finalment hem aconseguit  que els procuradors puguin emetre una declaració de responsabilitat en la que consti la seva identitat i número de col·legiació, la identitat de la persona que hagi d’accedir a la seu judicial, la raó de l’accés i la qualitat en que va a ser proposat (testimoni o perit), així com el nombre de causa o procés, l’hora de l’inici de l’acte i jutjat o tribunal davant el qual s’ha comparèixer, per a la seva presentació en el control d’accés, on acudirà acompanyat del professional que ha emès l’acreditació / declaració responsable.

S’adjunta l’Acord de la Sala de Govern de 9 de juny en aquest sentit i que el President ha complementat en el seu Acord de data 10 de juny:
Acord 9 juny
Acord 10 juny

S’adjunta un model de Declaració Responsable per si voleu utilitzar-la: Declaració

JUNTA ICPB

Barcelona, 11 de juny de 2020
______________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ACCEDER A LA SEDE JUDICIAL

Os informamos que después de las gestiones efectuadas por el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, junto con otras instituciones, con la Sala de Gobierno y la Comisión Ejecutiva de Seguimiento del TSJC y, dada la limitación actual para acceder a las sedes judiciales,  finalmente hemos conseguido  que los procuradores puedan emitir una declaración de responsabilidad en la que conste su identidad y número de colegiación, la identidad de la persona que tenga que acceder a la sede judicial, la razón del acceso y la calidad en que va a ser propuesto (testigo o perito), así como el número de causa o proceso, la hora del inicio del acto y juzgado o tribunal ante el cual se tiene que comparecer, para su presentación en el control de acceso, donde acudirá acompañado del profesional que ha emitido la acreditación / declaración responsable.

Se adjunta el Acuerdo de la Sala de Gobierno de 9 de junio en este sentido y que el Presidente ha complementado en su Acuerdo de fecha 10 de junio:
Acuerdo 9 junio
Acuerdo 10 junio

Se adjunta un modelo de Declaración Responsable por sí queréis utilizarla: Declaración

JUNTA ICPB