Instrucción Colegio Barcelona presentación escritos y demandas urgentes durante COVID-19

Instrucción Colegio Barcelona presentación escritos y demandas urgentes durante COVID-19

AVÍS 89/20- PRESENTACIÓ DEMANDES O ESCRITS URGENTS
Benvolgut/da SOLAZ CORTES, CLARA,

PRESENTACIÓ DEMANDES O ESCRITS URGENTS
Us informem que mentre estigui decretat l’estat d’alarma els procuradors que hagin de presentar escrits o demandes de caràcter urgent seria d’interès que indiquessin en el propi escrit el seu número de telèfon i e-mail per a que es puguin posar en contacte amb ells i així facilitar la gestió no presencial.

 

JUNTA ICPB
Barcelona, 19 de març de 2020

 

_______________________________________________________________________________________________

PRESENTACIÓN DEMANDAS O ESCRITOS URGENTES

Os informamos que mientras esté decretado el estado de alarma los procuradores que deban presentar escritos o demandas de carácter urgente sería de interés que indicasen en el propio escrito su número de teléfono y e-mail para que se puedan poner en contacto con ellos y así facilitar la gestión no presencial.

 

JUNTA ICPB

Barcelona, 19 de marzo de 2020