AVIS 28/22 – ACORD SALA DE GOVERN DEL TSJCAT

AVIS 28/22 – ACORD SALA DE GOVERN DEL TSJCAT

ACORD SALA DE GOVERN DEL TSJCAT

Us informem que des de la Sala de Govern del TSJCAT ens han traslladat l’Acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2022, relatiu al pla d’actuació del reforç transversal en el partit judicial de Cornellà per al coneixement de judicis ordinaris que tinguin com a objecte la nul·litat del crèdit revolving.

Podeu consultar aquest acord accedint al següent enllaç: TSJCAT

JUNTA ICPB

Barcelona, 3 de març de 2022
________________________________________________________________________________________

ACUERDO SALA DE GOBIERNO DEL TSJCAT

Os informamos que desde la Sala de Gobierno del TSJCAT nos han trasladado el Acuerdo adoptado por la Comisión de la Sala de Gobierno, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2022, relativo al plan de actuación del refuerzo transversal en el partido judicial de Cornellà para el conocimiento de juicios ordinarios que tengan como objeto la nulidad del crédito revolving.

Podéis consultar este acuerdo accediendo al siguiente enlace: TSJCAT

JUNTA ICPB

Barcelona, 3 de marzo de 2022

Documento del acuerdo AVIS 28/22

AVIS 28/22