AVIS 386/20 – ACORD UNIFICACIÓ DE CRITERIS PRIMERA INSTÀNCIA

AVIS 386/20 – ACORD UNIFICACIÓ DE CRITERIS PRIMERA INSTÀNCIA

ACORD UNIFICACIÓ DE CRITERIS PRIMERA INSTÀNCIA

Us adjuntem l’acord d’unificació de criteris adoptat pels jutges de primera instància de Barcelona, en relació a la clàusula rebus sic stantibus i els procediments de desnonament.

Els acords estan pendents d’aprovació oficial en junta sectorial de jutges. No obstant, donat que no tenen caràcter jurisdiccional, i a la vista de que s’han assolit de manera molt majoritària, us donem trasllat dels mateixos.

Podeu consultar el document accedint al següent enllaç: Acord

JUNTA ICPB

Barcelona, 13 de novembre de 2020
____________________________________________________________________________________

ACUERDO UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PRIMERA INSTANCIA

Os adjuntamos el acuerdo de unificación de criterios adoptado por los jueces de primera instancia de Barcelona, en relación a la cláusula rebus sic stantibus y los procedimientos de desahucio.

Los acuerdos están pendientes de aprobación oficial en junta sectorial de jueces. No obstante, puesto que no tienen carácter jurisdiccional, y a la vista de que se han alcanzado de manera muy mayoritaria, os damos traslado de los mismos.

Podéis consultar el documento accediendo al siguiente enlace: Acuerdo

JUNTA ICPB

Barcelona, 13 de noviembre