AVÍS 85/20- ACORD CGPJ SOBRE PRESENTACIÓ ESCRITS

AVÍS 85/20- ACORD CGPJ SOBRE PRESENTACIÓ ESCRITS

Benvolgut/da SOLAZ CORTES, CLARA,

AVÍS- ACORD CGPJ SOBRE PRESENTACIÓ ESCRITS 
Us informem que la Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial, en la seva sessió extraordinària d’avui, ha acordat que mentre es mantingui l’estat d’alarma no procedeix la presentació «en cap cas» d’escrits processals de manera presencial, limitant-se la forma telemàtica (LexNET) a aquells que tinguin per objecte únicament i exclusivament actuacions processals declarades urgents i inajornables per les instruccions i acords de l’òrgan de govern dels jutges.

Aquest acord estableix un criteri que ja va anticipar ahir la Junta de Govern en el requeriment comunicat ahir mitjançant l’AVÍS 80/20.

Podeu consultar el document en el següent enllaç: Acord CGPJ

JUNTA ICPB 

Barcelona, 18 de març de 2020

_____________________________________________________________________________________________

ACUERDO CGPJ SOBRE PRESENTACIÓN ESCRITOS
Os informamos que la Comisión Permanente de Consejo General de Poder Judicial, en su sesión extraordinaria de hoy, ha acordado que mientras se mantenga el estado de alarma no procede la presentación «en ningún caso» de escritos procesales de manera presencial, limitándose la forma telemática (LexNET) a aquellos que tengan por objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables para las instrucciones y acuerdos del órgano de gobierno de los jueces.

Este acuerdo establece un criterio que ya anticipó ayer la Junta de Gobierno en el requerimiento comunicado ayer mediante el AVISO 80/20.

Podéis consultar el documento en el siguiente enlace: Acuerdo CGPJ

JUNTA ICPB

Barcelona, 18 de marzo de 2020