ACORDS UNIFICACIÓ CRITERIS SECCIONS CIVILS DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

ACORDS UNIFICACIÓ CRITERIS SECCIONS CIVILS DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Us donem trasllat dels Acords d’unificació de criteris de les Seccions Civils de l’Audiència Provincial de Barcelona adoptats per unanimitat pels Presidents de les Seccions, en la reunió de data 18 de setembre de 2020.

Podeu consultar aquests acords accedint al següent enllaç: Acords Audiència Provincial

JUNTA ICPB

Barcelona, 19 d’octubre de 2020
______________________________________________________________________________________________

ACUERDOS UNIFICACIÓN CRITERIOS SECCIONES CIVILES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Os damos traslado de los Acuerdos de unificación de criterios de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona adoptados por unanimidad por los Presidentes de las Secciones, en la reunión de fecha 18 de septiembre de 2020.

Podéis consultar estos acuerdos accediendo al siguiente enlace: Acuerdos Audiencia Provincial

JUNTA ICPB

Barcelona, 19 de octubre de 2020