AVIS 107/ 21 – ACORDS TSJC I AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RELATIUS A LA PRÒRROGA DE LES MESURES ADOPTADES AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA

AVIS 107/ 21 – ACORDS TSJC I AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RELATIUS A LA PRÒRROGA DE LES MESURES ADOPTADES AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA

Benvolgut/da SIMO PASCUAL, RICARD,

ACORDS TSJC I AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RELATIUS A LA PRÒRROGA DE LES MESURES ADOPTADES AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA

Us informem que des de les Presidències del TSJC i de l’Audiència Provincial de Barcelona ens han donat trasllat dels Acords de data 17 de juny i 18 de juny, respectivament, relatius a la pròrroga de les mesures adoptades en els acords de 2 de juny i 19 de setembre de 2020, respecte a la reactivació dels òrgans judicials i celebració  de  vistes, règim de presencialitat, disponibilitat i treball telemàtic dels jutges i magistrats/des de l’àmbit del Tribunal Superior, i també sobre limitacions d’accés, aforament i mobilitat dintre del Palau de Justícia de Barcelona, a partir del dia 20 de juny de 2021 i amb la durada resultant de la disposició transitòria segona de la llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19.

Podeu visualitzar aquests documents accedint als següents enllaços:
TSJC
Audiència

JUNTA ICPB

Barcelona, 18 de juny de 2021
________________________________________________________________________________________

ACUERDOS TSJC Y AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RELATIVOS A LA PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA

Os informamos que desde las Presidencias del TSJC y de la Audiencia Provincial de Barcelona nos han dado traslado de los Acuerdos de fecha 17 de junio, relativo a la prórroga de las medidas adoptadas en los acuerdos de 2 de junio y 19 de septiembre de 2020, respecte a la reactivación de los órganos judiciales y celebración  de  vistas, régimen de presencialidad, disponibilidad y trabajo telemático de los jueces y magistrados/das del ámbito del Tribunal Superior, y también sobre limitaciones de acceso, aforo y movilidad dentro del Palacio de Justicia de Barcelona, a partir del día 20 de junio de 2021 y con la duración resultante de la disposición transitoria segunda de la ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19.

Podéis visualizar estos documentos accediendo a los siguientes enlaces:
TSJC
Audiencia

JUNTA ICPB

Barcelona, 18 de junio de 2021

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L’Hospitalet

www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es