RECOMENDACIONES SOBRE LOS REGÍMENES DE COMUNICACIÓN Y ESTANCIA DE LOS HIJOS E HIJAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

RECOMENDACIONES SOBRE LOS REGÍMENES DE COMUNICACIÓN Y ESTANCIA DE LOS HIJOS E HIJAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

RECOMANACIONS ENTORN ALS RÈGIMS DE COMUNICACIÓ I ESTANÇA DELS FILLS I FILLES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Us adjuntem els acords i recomanacions de l’Equip d’Assessorament Tècnic Civil en l’Àmbit de Família (EATAF) entorn als règims de comunicació i estança dels fills i filles durant l’estat d’alarma.

Podeu consultar el document accedint al següent enllaç: EATAF

JUNTA ICPB

Barcelona, 7 d’abril de 2020
____________________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES SOBRE LOS REGÍMENES DE COMUNICACIÓN Y ESTANCIA DE LOS HIJOS E HIJAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Os adjuntamos los acuerdos y recomendaciones del Equipo de Asesoramiento Técnico Civil en el Ámbito de Familia (EATAF) sobre los regímenes de comunicación y estancia de los hijos e hijas durante el estado de alarma.

Podéis consultar el documento accediendo al siguiente enlace: EATAF

JUNTA ICPB

Barcelona, 7 de abril de 2020