AVIS 104/20 – BAIXA SUBHASTES JUDICIALS – BAJAS SUBASTAS OFICIALES BARCELONA

AVIS 104/20 – BAIXA SUBHASTES JUDICIALS – BAJAS SUBASTAS OFICIALES BARCELONA

BAIXA SUBHASTES JUDICIALS

Com a complement de l’avís 79/20, en el qual us traslladàvem una nota informativa del Ministerio de Justicia per la qual ens comunicàvem la suspensió de totes les subhastes judicials amb motiu de l’estat d’alarma declarat, us adjuntem un altre nota informativa del propi Ministerio de Justica per la qual ens comuniquen la baixa de totes les subhastes judicials que s’estaven celebrant a Espanya i que van quedar suspeses, les quals es reiniciaran conclòs l’estat d’alarma.

Podeu consultar aquest nota informativa accedint al següent enllaç: Nota Informativa

JUNTA ICPB

Barcelona, 27 de març de 2020
____________________________________________________________________________________________________

BAJA SUBASTAS JUDICIALES

Como complemento del aviso 79/20, en el cual nos trasladaban una nota informativa del Ministerio de Justicia por la que nos comunicaban la suspensión de todas las subastas judiciales con motivo del estado de alarma declarado, os adjuntamos otra nota informativa del propio Ministerio de Justicia por la que nos comunican la baja de todas las subastas judiciales que se estaban celebrando en España y que quedaron suspendidas, las cuales se reiniciarán concluido el estado de alarma.

Podéis consultar esta nota informativa accediendo al siguiente enlace: Nota Informativa

JUNTA ICPB

Barcelona, 27 de marzo de 2020