PRESENTACIÓN DE CONCURSOS, ERES O ERTES EN LOS JUZGADOS MERCANTILES

PRESENTACIÓN DE CONCURSOS, ERES O ERTES EN LOS JUZGADOS MERCANTILES

AVIS 101/20 – PRESENTACIÓ DE CONCURSOS, ERES O ERTES EN ELS JUTJATS MERCANTILS
Benvolgut/da SIMO PASCUAL, RICARD,

PRESENTACIÓ DE CONCURSOS, ERES O ERTES EN ELS JUTJATS MERCANTILS

Us comuniquem que ens han informat des dels Jutjats Mercantils de que a l’hora de presentar concursos, ERES o ERTES independentment de la seva oportuna presentació a través de la plataforma e-justícia seria d’interès remetre-ho, juntament amb el rebut de presentació, a l’e-mail de cada Jutjat, tot això en l’interès de facilitar la tasca dels diferents operadors jurídics. Quan es tracti d’una demanda de concurs nova i donat que no hi ha Jutjat designat, es podrà remetre a l’e-mail del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona qui s’encarrega de vehicular-ho al jutjar que per repartiment correspongui.

A continuació us facilitem els e-mails de cada Jutjat Mercantil:

mercantil1.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil2.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil3.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil4.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil5.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil6.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil7.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil8.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil9.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil10.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil11.barcelona@xij.gencat.cat

JUNTA ICPB

Barcelona, 26 de març de 2020
____________________________________________________________________________________________________

PRESENTACIÓN DE CONCURSOS, ERES O ERTES EN LOS JUZGADOS MERCANTILES

Os comunicamos que nos han informado desde los Juzgados Mercantiles de que a la hora de presentar concursos, ERES o ERTES independientemente de su oportuna presentación a través de la plataforma e-justicia sería de interés remitirlo, junto con el recibo de presentación, al e-mail de cada Juzgado, todo ello en aras a facilitar la labor de los distintos operadores jurídicos. Cuando se trate de una demanda de concurso nueva y dado que no hay Juzgado designado, se podrá remitir al e-mail del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona quien se encargará de vehicularlo al juzgado que por reparto corresponda.

A continuación os facilitamos los e-mails de cada Juzgado Mercantil:

mercantil1.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil2.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil3.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil4.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil5.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil6.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil7.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil8.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil9.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil10.barcelona@xij.gencat.cat
mercantil11.barcelona@xij.gencat.cat

JUNTA ICPB

Barcelona, 26 de marzo de 2020