ACORD DE LA SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TSJC

ACORD DE LA SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TSJC

AVIS 74/20 – ACORD DE LA SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TSJC
Benvolgut/da SOLAZ CORTES, CLARA,

ACORD DE LA SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TSJC

Us adjuntem l’Acord de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC dictat en compliment del RD 463/2020.

Podeu consultar el document en el següent enllaç: Acord Sala Contenciós-Administrativa

JUNTA ICPB

Barcelona, 16 de març de 2020
________________________________________________________________________________________

ACUERDO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJC

Os adjuntamos el Acuerdo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictado en cumplimiento del RD 463/2020.

Podéis consultar el documento en el siguiente enlace: Acuerdo Sala Contencioso-Administrativa

JUNTA ICPB

Barcelona, 16 de marzo de 2020